In 2013 : Jember-Bayuwangi-Surabaya, Indonesia

JFC 2013 : Warna-warni 'Artechsion'

In 2013 : Jember-Bayuwangi-Surabaya, Indonesia

JFC 2013 : Dari Surabaya ke Jember

In 2013 : Lombok-Sumbawa-Labuan Bajo-Bali, Indonesia

Next : NTB

In 2013 : Bandung, Bandung

Bandung : Nasi Bancakan

In Pulau Pinang,

Penang : JJCM V2.0

In Personal Life,

Selamat Hari Raya

Subscribe